Regulamin promocji

Regulamin Promocji

„Kup meble marki Super Sofa i odbierz rower warty nawet 2 500 zł”

 

  1. Postanowienia Ogólne Regulaminu

 

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem), określa warunki i zasady, na jakich przebiega Promocja „Kup meble marki Super Sofa i odbierz rower warty nawet 2 500 zł” (zwana dalej Promocją).

1.2. Organizatorem Promocji i fundatorem nagród jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grzegorz Kukorowski z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Koniawskiej 12, zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem).

1.3. Konkurs rozpoczyna się 18.08.2016 i kończy 31.10.2016 r.

1.4. Promocja obowiązuje w salonach stacjonarnych marki Super Sofa oraz na stronie www.super-sofa.pl (lista sklepów znajduje się na stronie www.super-sofa.pl).

1.5. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego. 

 

  1. Warunki i zasady udziału w Promocji

 

2. 1. Każda osoba, o której mowa w pkt. 1.5. Postanowień Ogólnych Regulaminu, która w okresie trwania Promocji dokona zakupu mebli w sieci sprzedaży Super-Sofa na kwotę:

2.1.1. od 5000 zł do 8000 zł, może zakupić rower marki Romet o wartości do 800 zł brutto

2.1.2. od 8000 zł do11000 zł, może zakupić rower marki Romet o wartości do 1200 zł brutto

2.1.3. od 11000 zł do 14000 zł, może zakupić rower marki Romet o wartości do 1500 zł brutto

2.1.4. od 14000 zł do 17000 zł, może zakupić rower marki Romet o wartości do 1800 zł brutto

2.1.5. powyżej 17000 zł, może zakupić rower marki Romet o wartości do 2500 zł brutto

2.2. Promocje oraz rabaty nie sumują się (promocja dotyczy zakupów dokonanych po cenach obowiązujących na stronie www.super-sofa.pl)

2.3 Promocja jest ograniczona wyłącznie do rowerów znajdujących się na stanie magazynowym Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Grzegorz Kukorowski.

 

  1. Postanowienia końcowe

 

3.1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.super-sofa/strona.regulamin-promocji.

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności  z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

3.3. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji określone w regulaminie.

3.4. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl